Hory 2022

Zveme vás všechny na každoroční víkendové hory do Krkonoš od 21.1. Do 23.1. 2022. Ubytování bude na Liberecké boudě a v plánu je jak lyžování, tak koupání nebo společenské hry. Nebyl by to tenis Lety, abychom se obešli bez soutěží, takže těch se taky dočkáte. K soutěžím patří ceny a bez těch bychom se neobešli už vůbec! Užijete se společnost kamarádů a oblíbených trenérů. Konání je však podmíněné účasti alespoň osmi účastníků, s čímž doufáme nebude problém.

 Cena nezahrnuje dopravu a permanentky na vleky. To všechno a více informací zde na přiloženém plakátu