Kam vyrazit?

Připravili jsme na jaro a léto řadu zajímavých akcí - některé jsou tradiční a oblíbené, jiné nové a zajímavé - bližší informace a přihlášky v termínové listině. Těšit se můžete na jarní zápasové soustředění v Rakovníku pro děti i dospělé, tenisové turnaje, turnajový víkend dospělých, 2x sportovní tábor s Harry Potterem, 9x letní intenzivní kurzy v Roztokách a Letech i skvělý tenisový kemp.