Kontakt

Václavek & Vopravil, s.r.o.

Komenského 75
252 28   Černošice

IČO: 26440598
DIČ: CZ26440598

Lukáš Jebavý (oblast Černošice) – tel.: +420 774 969 938; e-mail: jlukas@tenis-skola.cz
Jan Šrámek (oblast Roztoky) – tel.: +420 602 457 867; e-mail: sramek@tenis-skola.cz

Odkazy

Tenisový areál Žalov – naše domácí kurty v Roztokách