Ceník

Cena za tenisový trénink se skládá z ceny za trenérské služby plus z adekvátní částky za pronájem dvorce.
Ceny jsou platné od 1.9.2019

Trenérské služby:

Typ tréninku Cena
Individuální trénink 490,– Kč/hod.
Trénink ve dvojici 290,– Kč/hod.
Trénink ve trojici 230,– Kč/hod.
Trénink ve 4řici/ 5tici 185,– Kč/hod.
Trénink ve školičce 120,– Kč/hod.

 

* ceny jsou uvedeny včetně DPH

Ceny pronájmu tenisových kurtů

Ceny pronájmů dvorců jsou velmi specifické pro každou lokalitu a proto jsou uvedeny u každé lokality – viz. záložky v sekci Tenisová škola. Pronájem dvorce se dělí vždy adekvátním počtem hráčů ve skupince.

Tréninky pro dospělé

Tréninky pro dospělé oragnizujeme zpravidla dopoledne nebo večer, vždy po domluvě s vedoucím příslušné lokality.

 

Platební podmínky pro tenisové tréninky:

 • platba musí být provedena předem na dané období
 • platební období je u každé lokality specifické a jsou uvedeny u každé lokality v jednotlivých sekcích
 • ceny na každé období jsou paušální
 • v případě neúčasti na treninku nevzniká nárok na vrácení peněz
 • v případě včasné omluvy si mohou klienti tenisový trénink nahradit
 • náhrady platí pouze v daném účtovacím období. Nevybrané náhrady nelze přesunout na další účtovací období
 • V případě individuálního tréninku je platba za trenérské služby provedena zpětně za předešlý měsíc. Pronájem dvorce je zaplacen na celé dané období.
 • V případě omluvy 24 hodin před započetím tréninkové hodiny není tato hodina účtována. Toto pravidlo platí pouze u individuálních tréninků. Omluva musí být provedena pouze přes náhradový systém!
 • svěřenci nejsou pojištěni
 • ceny zahrnují trenérské služby a míče
 • ceny nezahrnují pronájem dvorce
 • pronájem dvorce se dělí vždy adekvátním počtem hráčů ve skupině